Από το Blogger.
RSS

Ασκήσεις

Η λίστα αναπαραγωγής περιλαμβάνει 64 βίντεο με ασκήσεις

Κινητικός σχεδιασμός (motor planning)

Κινητικός σχεδιασμός (Motor planning), ορίζεται ως η διαδικασία που περνάει ο εγκέφαλος και το σώμα  για να καθορίσουν το πως να εκτελέσουν ένα νέο έργο -για παράδειγμα, πως θα κουνήσουμε το πόδι μας στον καινούργιο χορό. Αυτή η διαδικασία είναι ενεργή καθόλη την διάρκεια της δραστηριότητας, και συνεχώς ο εγκέφαλος και το σώμα αναθεωρούν την φάση του σχεδιασμού προκειμένου να συμπεριλάβουν τη νέα πληροφορία, όπως το τι κάνουν τα πόδια του παρτενέρ στο χορό για να ακολουθήσουμε. Συχνά, όταν οι άνθρωποι χρησιμοποιούν τον όρο κινητικός σχεδιασμός, αναφέρονται σε όλη τη διαδικασία της πράξης. Ο κινητικός σχεδιασμός είναι το δεύτερο βήμα της πράξης.

Υπάρχουν τρία βασικά συστατικά για έναν επιτυχή κινητικό σχεδιασμό:
• Η διαμόρφωση της ιδέας και η γνώση του τι πρέπει να κάνει το άτομο
• Η οργάνωση της ακολουθίας της κίνησης που εμπλέκεται στη νέα δραστηριότητα
• Η εκτέλεση των σχεδιασμένων κινήσεων σε μια ομαλή ακολουθία.


Πηγή:  The sensory processing disorder -Answer book, Tara Delaney, Ms, OTR/L
           Developmental Coordination Disorder -Hits and tips for the activities of daily living, Morven F. Ball

http://paidikaiergotherapeia.blogspot.gr/

Άρθρα και δραστηριότητες που αφορούν τον κινητικό σχεδιασμό

http://paidikaiergotherapeia.blogspot.gr/


ΚΙΝΗΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
Ο κινητικός σχεδιασμός αντιπροσωπεύει την ικανότητα του παιδιού να ιδεάζεται μια στρατηγική ώστε να φέρει σε πέρας μια κίνηση ή μια δραστηριότητα, για παράδειγμα πώς να καθίσει, πώς να φτάσει από το ένα σημείο στο άλλο, πώς να ξεπεράσει κάποιο εμπόδιο ή πώς να πιάσει ένα αντικείμενο. Τα παιδιά που δεν αντιμετωπίζουν προβλήματα κινητικότητας αναπτύσσουν ένα σχεδιασμό ως προς την αλληλουχία των κινήσεων, τη συνεργασία του κορμού με τα άκρα, την ποσότητα της δύναμης που χρειάζεται και τα βήματα που είναι απαραίτητα για να επιτευχθεί ένας συγκεκριμένος στόχος. Στα μη προσβεβλημένα παιδιά , αυτό επιτυγχάνεται ασυναίσθητα χωρίς εκούσια σκέψη.
Ωστόσο, όταν το παιδί έχει πρόβλημα στον κινητικό σχεδιασμό, κάνει κινήσεις και προσπαθεί να φέρει σε πέρας κάποιες δραστηριότητες χρησιμοποιώντας ανορθόδοξες στρατηγικές. Για παράδειγμα, προσπαθεί να πιάσει ένα αντικείμενο που δε φτάνει χωρίς να μετακινηθεί από τη θέση του ή προσπαθεί να κατέβει από την καρέκλα χωρίς να κινήσει τον κορμό του, με αποτέλεσμα να πέφτει από την καρέκλα.
Ο κινητικός σχεδιασμός συμπεριλαμβάνει έναν αριθμό ικανοτήτων, όπως η επιλογή της κατάλληλης κινητικής απόκρισης, η αυτόματη διόρθωση των κινήσεων, ο χρονισμός των κινήσεων, η συγκέντρωση στο στόχο κ.λ.π.


http://www.e-yliko.gr/htmls

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου