5/10/12

Εργοθεραπεία

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια


H εργοθεραπεία (σύνθετος όρος εκ των έργο + θεραπεία) είναι η θεραπεία μιας διαταραχής μέσω σωματικού έργου.[1]

Επίσης ορίζεται ως "θεραπεία ατόμων με σωματικά, συναισθηματικά ή κοινωνικά προβλήματα μέσω σκόπιμης δραστηριότητας για να τους βοηθήσει να ξεπεράσουν ή να αντιμετωπίσουν τα προβλήματά τους"[2], ως "χρήση παραγωγικής ή δημιουργικής δραστηριότητας στη θεραπεία ή αποκατάσταση ατόμων με σωματικές ή συναισθηματικές διαταραχές"[3] και ως "θεραπεία βασισμένη στην εμπλοκή σε σκόπιμες Δραστηριότητες Καθημερινής Ζωής, ειδικά για να παράσχει δυνατότητα ή να ενθαρρύνει τη συμμετοχή σε τέτοιες δραστηριότητες παρά τις βλάβες ή τους περιορισμούς σε σωματικές ή ψυχικές λειτουργίες".[4]

Έχει επίσης περιγραφεί ως "επάγγελμα υγείας στην αποκατάσταση σχεδιασμένο να βοηθά άτομα όλων των ηλικιών με σωματικά, αναπτυξιακά, κοινωνικά ή συναισθηματικά ελλείμματα να επανακτήσουν και να αποκτήσουν δεξιότητες απαραίτητες για λειτουργική ανεξαρτησία, υγεία και ευεξία"[5] και "θεραπευτική χρήση δραστηριοτήτων αυτοφροντίδας, παραγωγικότητας και ψυχαγωγίας για αύξηση λειτουργικότητας, προαγωγή της ανάπτυξης και πρόληψη αναπηρίας". [6]

Η εργοθεραπεία είναι η εφαρμοσμένη επιστήμη και το επάγγελμα υγείας που παρέχει εξειδικευμένη θεραπεία για να βοηθήσει ανθρώπους να αναπτύξουν, να επανακτήσουν ή να διατηρήσουν δεξιότητες απαραίτητες για να συμμετέχουν σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής τους.[7]

Οι εργοθεραπευτές πετυχαίνουν το αποτέλεσμα αυτό, καθιστώντας τα άτομα ικανά να πραγματοποιούν δραστηριότητες, οι οποίες ενισχύουν την ικανότητα τους να συμμετέχουν στην καθημερινή ζωή ή τροποποιώντας το φυσικό τους περιβάλλον, προκειμένου να υποστηρίξουν καλύτερα τη συμμετοχή τους.

Η ανάκτηση της λειτουργικότητας του ατόμου γίνεται μέσα από ευχάριστες δραστηριότητες, όπως η ζωγραφική, το παιχνίδι, η κεραμική, η ζαχαροπλαστική, το κέντημα, η υφαντική κ.ά., ενώ η ανάλυση και η τροποποίηση του χώρου του γίνεται έπειτα από κατ' οίκον επίσκεψη.
Παραπομπές

 1   ↑ Copyright 2004. WB Saunders, an Elsevier imprint Copyright © 2006 Merck & Co., Inc., ελεύθερη απόδοση στα ελληνικά: Αντώνης Μπουρίτσας (antonisbouritsas), 2010, 2006
2    ↑ Collins English Dictionary – Complete and Unabridged © HarperCollins Publishers 1991, 1994, 1998, 2000, 2003, ελεύθερη απόδοση στα ελληνικά: Αντώνης Μπουρίτσας (antonisbouritsas), 2010
3    ↑ The American Heritage® Dictionary of the English Language, Fourth Edition copyright ©2000 by Houghton Mifflin Company. Updated in 2009. Published by Houghton Mifflin Company. All rights reserved. ελεύθερη απόδοση στα ελληνικά: Αντώνης Μπουρίτσας (antonisbouritsas), 2010
 4   ↑ Based on WordNet 3.0, Farlex clipart collection. © 2003-2008 Princeton University, Farlex Inc., ελεύθερη απόδοση στα ελληνικά: Αντώνης Μπουρίτσας (antonisbouritsas), 2010
5    ↑ Mosby's Medical Dictionary, 8th edition. © 2009, Elsevier., ελεύθερη απόδοση στα ελληνικά: Αντώνης Μπουρίτσας (antonisbouritsas), 2010
6    ↑ Dorland's Medical Dictionary for Health Consumers. © 2007 by Saunders, an imprint of Elsevier, Inc. All rights reserved. ελεύθερη απόδοση στα ελληνικά: Αντώνης Μπουρίτσας (antonisbouritsas), 2010
7    ↑ American Occupational Therapy Association, Inc. 5/05, ελεύθερη απόδοση στα ελληνικά: Αντώνης Μπουρίτσας (antonisbouritsas), 2010, 2006

    Στο λήμμα αυτό έχει ενσωματωθεί κείμενο από το λήμμα Occupational therapy της Αγγλόγλωσσης Βικιπαίδειας, η οποία διανέμεται υπό την GNU FDL και την CC-BY-SA 3.0. (ιστορικό/συντάκτες).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου